Projekt “Bądź turystą w swojej macierzy” ma dwa cele:

1) analizę potencjału Polski jako rekreacyjnej (wakacyjnej) destynacji turystycznej dla Polonii w Wielkiej Brytanii oraz Polaków na Litwie;

2) przygotowanie oferty turystycznej na rzecz zwiększenia udziału Polonii z Wielkiej Brytanii i Polaków z Litwy w wyjazdach wypoczynkowych do kraju.

Wybór tematyki projektu wynika z przekonania, że ogromnym zasobem Polski, który sprawia, że nasz kraj jest atrakcyjny dla innych, jest bezcenne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne. Poprzez projekt, chcemy pracować na rzecz wzmocnienia w Polakach w Wielkiej Brytanii i na Litwie poczucia dumy z dziedzictwa kulturowego, które stanowi nie tylko pozytywny wkład w historię regionu, Europy i świata, ale także ma potencjał i walory atrakcji turystycznych.

Analizując problematykę, którą zajmuje się się projekt, dostrzegliśmy konieczność podjęcia dwutorowych działań promocyjnych unikatowego i wyjątkowego polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą – tj. oprócz wielkich akcji i kampanii promocyjnych, w tym działań marketingowych polonijnych biur podróży w Wielkiej Brytanii i na Litwie, także wykorzystanie potencjału marketingu szeptanego (whisper marketing).

Działania przewidziane w projekcie zakładają przygotowanie akcji promocyjnej turystycznego oblicza Polski, dostosowanej do preferencji trzech grup wiekowych wśród Polonii w Wielkiej Brytanii i Polaków z Litwy wyodrębnionych pod względem odmiennych motywacji i form mobilności. Tymi grupami są młodzież szkolna i studenci, późne pokolenie Y (31-40 r.ż.) oraz pokolenie X (41-55/60 r.ż.).

Liczymy, że promocja zasobów kulturowych i historycznych Polski będzie atrakcyjna dla wymagających odbiorców, jakimi są Polacy mieszkający za granicą. Chcemy przedstawić taką ofertę, która będzie odpowiadać ich indywidualnym preferencjom, ale jednocześnie sprawi, że podzielą się własnym doświadczeniem w swoich środowiskach w miejscu zamieszkania.

Projekt jest realizowany przez Fundację Lepsza Polska ze środków programu Polacy i Polonia zagranicą 2021”. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na Litwie, Oxford Polish Association, Centrum Studiów Litewskich Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo współpracę przy projekcie zadeklarowała Polska Organizacja Turystyczna.

Przy współpracy z organizacjami partnerskimi przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród czterech najbardziej mobilnych grup wiekowych wśród Polonii w Wielkiej Brytanii oraz Polaków mieszkających na Litwie. Badanie pozwoliło określić, jakie specyficzne preferencje dotyczące wypoczynku w Polsce, wynikające z przynależności do grupy wiekowej, czy też wykonywanej aktywności życiowej, posiadają Polacy mieszkający za granicą.

Aktywność-turystyczna-Polek-i-Polaków-mieszkających-w-Wielkiej-Brytanii_podsumowanie
007-Aktywność-turystyczna-Polek-i-Polaków-mieszkających-na-Litwie_podsumowanie