O fundacji

Fundacja Lepsza Polska wyrosła z potrzeby mądrych i fundamentalnych zmian naszego kraju. Jako grupa ekspertów, praktyków i liderów społecznych proponujemy konkretne działania, dzięki którym Polska z dnia na dzień może być lepsza.

Po pierwsze, kluczem do sukcesu Polski jest zwiększenie aktywności jej obywateli. Będziemy propagować cnoty republikańskie, żeby umożliwić Polakom skuteczne decydowanie o naszym państwie.

Po drugie, chcemy zmieniać prawo: tak, by było proste i zrozumiałe dla wszystkich obywateli. Prawo musi traktować sprawiedliwie wszystkich, a nie tylko najsilniejszych: nie może dyskryminować polskich przedsiębiorców!

Po trzecie, jesteśmy przekonani, że przedsiębiorczy i innowacyjny naród znakomicie będzie rozwijał się w warunkach wolności gospodarczej. Z jej absurdalnymi ograniczeniami będziemy walczyć.

Po czwarte, szanujemy tradycyjne polskie wartości. Nie zamierzamy się ich wyrzekać pod presją politycznej poprawności.

Chcemy, aby nasza Fundacja była miejscem gdzie decydenci spotykają się z tymi, których ich decyzje dotyczą. Tylko w ten sposób możemy naszą wspólnotę zmieniać na lepsze. A tylko taką, Lepszą Polskę, chcielibyśmy przekazać następnym pokoleniom.

Nasze cele

Jakie są główne cele działalności naszej fundacji?

Aktywni obywatele

Wolny rynek

Proste prawo

Tradycyjne wartości

Projekty

Wspieraj nas

Fundacja Lepsza Polska istnieje dzięki Wam. Jesteśmy przekonani, że niezależne instytucje obywatelskie mogą skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego tylko wtedy, gdy utrzymywane są dzięki dobrowolnemu wsparciu wielu Darczyńców.

Jeżeli:

– cenisz nasze działania eksperckie,
– oczekujesz, że będziemy skutecznie bronić wolności gospodarczej i zdrowego rozsądku oraz chronić swobody i prawa obywatelskie,
– wierzysz w republikańskie wartości

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH DARCZYŃCÓW. TYLKO RAZEM MOŻEMY ZMIENIAĆ POLSKĘ NA LEPSZE!

Darowizny można przekazywać poprzez jednorazowy przelew lub stałe zlecenie darowizny na konto:
Fundacja Lepsza Polska
57 2490 0005 0000 4500 1786 9759
Rynek Główny 34
31-010 Kraków
Z dopiskiem: na cele statutowe

Fundacja Lepsza Polska

Rynek Główny 34
31-010 Kraków

kontakt@lepszapolska.org