Raport: Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa?

Fundacja wydała raport Przedsiębiorczość, głupcze! Jak wejść na drogę do bogactwa?, który jest efektem badań dot. przedsiębiorczości. Diagnoza, która została sformułowana w raporcie ma charakter strategiczny. Pod uwagę wzięliśmy zarówno opinie samych przedsiębiorców, jak i inne dane (m.in. oceny ekspertów, rankingi międzynarodowe, badania porównawcze). Zidentyfikowane problemy zostały zlokalizowane w obszarach odpowiedzialności różnych jednostek administracji publicznej. Partnerem publikacji jest Bank Zachodni WBK oraz Santader Universidades.

Raport-Przedsiebiorczosc-Glupcze (1)