Europa + 0

Wszyscy narzekamy na jakość i nadprodukcję prawa w Polsce. W skomplikowanej sieci przepisów coraz trudniej odnaleźć się nie tylko laikom, ale także samym prawnikom. Pretekstem do tworzenia nowych regulacji bardzo często są wymagania Unii Europejskiej. Czy rzeczywiście tak jest? Czy źródłem naszej biurokracji jest Unia Europejska, czy raczej regulacyjne ambicje polskich urzędników? Na te pytania poszukuje odpowiedzi projekt „Europa + 0” realizowany przez Fundację Lepsza Polska.

Staramy się w nim odnaleźć przepisy, które w procesie implementacji prawa europejskiego zostały przez polskiego prawodawcę „twórczo” rozwinięte, najczęściej oznacza to, że znalazły się w nich dodatkowe regulacje nie wymagane przez UE. To zjawisko nadregulacji nazywane jest „gold …”. A my chcemy zbadać jego skalę by uwolnić polską przedsiębiorczość od biurokratycznych ograniczeń. Ze względu na obszerność, właściwie niemożliwa jest szybka jednorazowa analiza całość prawa, dlatego w naszym projekcie postanowiliśmy skoncentrować się na prawie żywnościowym, przepisach które w drodze „od pola do stołu” dotyczą produkcji, dystrybucji i konsumpcji produktów spożywczych. Jakie będą efekty naszego projektu? Po pierwsze: internetowa ankieta przy pomocy której szybko będzie można zbierać od przedsiębiorców informację na temat absurdalnych i niepotrzebnych przepisów; po drugie Podręcznik deregulacyjny, w którym opiszemy kila przykładowych mechanizmów wprowadzania nadregulacji, pokażemy jak je identyfikować i zaproponujemy rozwiązania jak im przeciwdziałać. Zachęcamy Państwa do współpracy w zwalczaniu tego co w prawie niepotrzebne i korzystania z efektów naszego projektu!