Badania: Systemowe ograniczenia przedsiębiorczości w Polsce

Fundacja zrealizowała projekt badawczy Systemowe ograniczenia przedsiębiorczości w Polsce, którego celem było zbadanie i ocena uwarunkowań, w jakich działają przedsiębiorstwa w Polsce. Przeprowadzono szereg wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami, których fragmenty były publikowane w 5 odcinkach w Super Biznesie – dodatku do Super Expressu. Podsumowaniem badań było śniadanie prasowe w Pałacu Prymasowskim w Warszawie z udziałem przedstawicielu Fundacji, ekspertów oraz przedstawicieli innych organizacji.