Coraz częściej kobiety wybierają pomiędzy karierą a rodziną.

Patrząc w przyszłość widzą się jako business woman, ale dostrzegają też spokój i radość w oddaniu najbliższym. Najczęściej zadawane pytania to czy kobiety mają szansę spełniać się zawodowo i jednocześnie być żoną i matką? Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym?
Konferencja „Kobieta Możliwości” ma na celu umożliwienie Kobietom w różnym wieku – rozwoju w obu kierunkach oraz ukazanie, że bycie matką nie koliduje z karierą zawodową. Podczas wydarzenia postaramy się ukazać wachlarz szans, które pozwolą rozwiać
wątpliwości dotyczące łączenia życia rodzinnego i biznesowego.

Harmonogram:

11:00 – 12:00
Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju
Temat: Wystąpienie programowe i zapowiedź działań w formule, jako stowarzyszenie Polka21
Dominika Chorosińska – aktorka filmowa, dziennikarka, posłanka na Sejm IX kadencji.
Dorota Łapa – Założycielka Centrum Naturalnego Odżywiania Orkiszowe Pola w Poznaniu
Temat wystąpienia: Problemy związane z łączeniem życia rodzinnego z biznesowym
Dorota Raczkiewicz – Prezes Fundacji im. Anny Wierskiej „Dar Szpiku” (Drużyna Szpiku)
Temat wystąpienia: Umiejętność łączenia życia rodzinnego z biznesowym

12:00-12:30
Trening asertywności – łagodnie, stanowczo i bez lęku
12:30 – 13:00
Panel dyskusyjny pt. „Kobieta w rodzinie i biznesie”
13:00 – 13:30
Przerwa kawowa, słodki poczęstunek skorzystanie z dodatkowych atrakcji

13:30 -14:00
Warsztat: „Czego oczekują kobiety od organizacji, która ma wspierać je w realizacji postulatów społecznych , które wychodziłyby naprzeciw ich wyzwaniom życiowym, zawodowym, rodzinnym?”
14:00 – 14:10
Przerwa
14:10 – 16:30
Panel szkoleniowy

Oferta szkoleń:
Podczas Konferencji uczestniczka będzie miała możliwość wziąć udział w dwóch szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowane osoby.

Przedstawiamy ofertę:
Ja i mój czas – szkolenie zostanie poprowadzone przez Panią Kingę Wójcik. Celem szkolenia jest poznanie technik zarządzania własnym czasem, aby zapewnić sobie bardziej efektywne funkcjonowanie na różnych płaszczyznach życia.
Ja i moja przedsiębiorczość – szkolenie zostanie poprowadzone przez Pana Tomasza Kopczyńskiego. Celem szkolenia będzie poznanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, aby zwiększyć własną przedsiębiorczą aktywność w życiu zawodowym,
rodzinnym i społecznym.
Ja i mój stres – szkolenie zostanie poprowadzone przez Pana Adama Prokopczyka. Celem szkolenia będzie rozpoznanie indywidualnego reagowania na stres, aby nabyć najbardziej adekwatne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niepożądanych.
Ja i moje kompetencje – szkolenie zostanie poprowadzone przez Panią Annę Piekarczyk. Celem szkolenia jest rozpoznanie własnych kompetencji, które są aktualnie pożądane na rynku pracy oraz nauka ich rozwijania.

Ja i moje kompetencje – szkolenie zostanie poprowadzone przez Panią Annę Piekarczyk. Celem szkolenia jest rozpoznanie własnych kompetencji, które są aktualnie pożądane na rynku pracy oraz nauka ich rozwijania.

PanelProwadzenieZałożenieEfekty
Ja i mój czasKinga WójcikPoznanie technik zarządzania własnym czasem, sposobów ustalania priorytetówZapoznanie się z łatwymi w użyciu narzędziami, które umożliwią bardziej
efektywne funkcjonowanie na
różnych płaszczyznach życia
Ja i moja przedsiębiorczośćTomasz KopczyńskiPoznanie zagadnień związanych
z przedsiębiorczością i wykorzystaniem przedsiębiorczego myślenia w życiu prywatnym i zawodowym
Umiejętność podejmowania
przedsiębiorczej aktywności w życiu
zawodowym, rodzinnym i społecznym
Ja i mój stresAdam ProkopczykRozpoznanie indywidualnego reagowania na stres, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem oraz technik przeciwdziałających
negatywnym emocjom
Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz działania w sytuacjach niepożądanych
Ja i moje kompetencjeAnna PiekarczykOczekiwania pracodawców wobec kompetencji pracowników  (w tym w
szczególności kobiet)  oraz za co pracodawcy cenią szczególnie kobiety na współczesnym rynku
pracy. Poznanie również kompetencje, które będą decydowały o naszym powodzeniu w przyszłości. 
Na warsztacie będzie możliwość zbadania swoich kompetencji w ciekawej, ćwiczeniowej, warsztatowej
formie.
Nabycie wiedzy jakie są szanse biznesowe, czego szukają firmy, jakie są realia na rynku pracy