Wpisy

Emilewicz: Lepsza Polska. Ale jak?

Fundacja Lepsza Polska została założona przez grupę ekspertów, praktyków, liderów społecznych, którzy od wielu lat obserwują polską rzeczywistość gospodarczą i administracyjną z pozycji komentatorów, którzy ze swych indywidualnych obserwacji i badań postanowili wyciągnąć szersze, bo wykraczające poza sferę nauki, wnioski. Read more