Odmalujmy Polskę to akcja studentów krakowskich uczelni, skierowana do osób, które działały w przeszłości w „ Solidarności”, walczyły o wolną Polskę, a dziś są w trudnej sytuacji materialnej.
Młodzi ludzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Sieć Solidarności odmalowują i remontują takim kombatantom mieszkania. Sami wykonują wszystkie prace remontowe.
Do rozwijania tej inicjatywy, jak zawsze potrzebne są środki finansowe – w całości przeznaczane na zakup potrzebnych materiałów i narzędzi. Jeżeli chcieliby Państwo wesprzeć ta inicjatywę, zapraszamy do wpłat na konto:
Fundacja Lepsza Polska
57 2490 0005 0000 4500 1786 9759
ul. Praska 18, 30-328 Kraków
Z dopiskiem: na cele statutowe – Odmalujmy Polskę
Pierwszy remont właśnie trwa – młodzież remontuje mieszkanie Pani Jadwigi, która całą swoją młodość poświęciła walce z komunistycznym ustrojem. Dziś samotnie wychowuje 2 dzieci i choruje na serce. Zdjęcia z prac mogą Państwo obejrzeć w załączonej galerii.
Każdego, kto chciałby wesprzeć to inicjatywę prosimy o kontakt tel. 696371193.
Wspólnie Odmalujmy Polskę.